ΕΛΕΓΧΟΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ

Απαιτείται ελάχιστος χρόνος θέσης των οργάνων σας εκτός λειτουργίας για τη συντήρησή τους, καθ’ όλη την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τους.

Επικοινωνήστε με την Addtech Petroleum για την πραγματοποίηση συντήρησης και παραμείνετε ήσυχοι, καθώς βρίσκεστε στα χέρια των ειδικών. Το υψηλά εκπαιδευμένο και καταρτισμένο προσωπικό μας θα συμβάλει στη λειτουργία των οργάνων σας χωρίς προβλήματα και με τη σωστή βαθμονόμηση, σε καθημερινή βάση.

Αξίζει να αναφέρουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

    • Όλες οι εγκαταστάσεις/βαθμονομήσεις πραγματοποιούνται, πάντοτε, αυστηρά με βάση τη λίστα σημείων ελέγχου του κατασκευαστή
    • Ο Πελάτης λαμβάνει μια πλήρη αναφορά όλων των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν στα όργανα, όσο μικρές και αν είναι αυτές
    • Διατηρείται πάντοτε ένα αρχείο με λεπτομερές ιστορικό για κάθε όργανο
    • Οι βαθμονομήσεις και οι υπόλοιπες εργασίες πραγματοποιούνται με τη βοήθεια πιστοποιημένου εξοπλισμού ελέγχου-δοκιμής
    • Υπάρχει υποστήριξη μέσω τηλεφώνου/email η οποία είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή