ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες παροχής συμβουλών σχετικά με την ανάμειξη καυσίμων και τη χρήση προσθέτων για την τροποποίηση των σχετικών φυσικών ιδιοτήτων.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία περιλαμβάνει τη χρήση δευτερογενών προσθέτων για τα καύσιμα και για βαριά κλάσματα πετρελαίου, π.χ. ψυχρή ροή, λίπανση, CNI, αντιδιαβρωτικά, αντιστατικά πρόσθετα, βιοκαύσιμα (FAME-1ης γενιάς και HVO-2ης γενιάς), συμβατότητα αργών πετρελαίων, HFO, επιδόσεις βενζίνης, δοκιμή κινητήρων κ.λπ.

Παρακαλούμε, ζητήστε τις συμβουλές μας και θα τις λάβετε.