ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

Ο σκοπός μας είναι να προμηθεύουμε όλες τις εταιρείες της βιομηχανίας διύλισης πετρελαίου με τα πλέον σύγχρονα όργανα μέτρησης και σε εργαστηριακό και σε διαδικτυακό επίπεδο.

​Προσπαθούμε, επίσης, να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία των μονάδων τους μέσω της σωστής χρήσης των συγκεκριμένων οργάνων και μέσω υπηρεσιών παροχής συμβουλών σχετικά με τη χρήση των δευτερογενών προσθέτων πετρελαίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την ψυχρή ροή, τη λίπανση, τη CNI κ.λπ.