ΝΕΑ

Η Addtech Petroleum υπέγραψε μια συμφωνία αποκλειστικού αντιπροσώπου της Lang Chemie Austria η οποία τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 2014. Η Lang Chemie ειδικεύεται στα λιπαντικά πρόσθετα, τα πακέτα βελτιωτικών απόδοσης, τα γράσα και κεριά για τεχνικές χρήσεις, καθώς και στα προϊόντα που έχουν σχέση με το πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή.

ΜΑΡΤΗΣ 2019

Μεταφερόμαστε στην Ιρλανδία!
Είμαστε ενθουσιασμένοι με τη νέα μας κίνηση – αναμείνατε νέες ανακοινώσεις!