ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Όργανα ανάλυσης υψηλών επιδόσεων από την Addtech Petroleum.

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 321 για Ιξωδόμετρο εντός Δοχείου-Δεξαμενής

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 324 για Φορητό Ιξωδόμετρο

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 372 για Ιξωδόμετρο Διερχόμενης Ροής

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 374 για Διαδικτυακό Ιξωδόμετρο 

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 393 για Ιξωδόμετρο Διαδικασίας Περιαυχενίων (Flanged Process) 

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 501 για Μικρο-Ιξωδόμετρο

- Αισθητήρας Ιξώδους CVI 571 για Αυτόματο Ιξωδόμετρο

- Αισθητήρας Ελέγχου Ιξώδους CVI 322

- ISL MicroDist - Ακριβής Διαδικτυακή Ανάλυση Μικρο-Διύλισης

- PSPI 4486x Συνεχές Ιξωδόμετρο 

- PSPI 44800 RVP - Μέτρηση Πίεσης Ατμών Reid 

- PSPI 45607 Σημείο Ανάφλεξης 

- PSPI 45624 Ολοκληρωμένο Σημείο Ανάφλεξης

- PSPI 45650 Γενικό Σημείο Ανάφλεξης

LEMIS Process DC 60 - In flow gas density meter

LEMIS Process DLG 400 - Process density and level gauge

LEMIS Process DUTI 454 - Servo gauging instrument

LEMIS Process MDM 46 - Multi point density meter

LEMIS Process OWC 40 - Watercut monitors

LEMIS Process OWC 50 - Watercut monitors

LEMIS Process OWC 51 - Watercut monitors

LEMIS Process VC 30 Series - Low flow rate viscometer

LEMIS Process VDC 30 Series - Low flow rate density​and viscosity meter