Παράβλεψη περιήγησης

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Εργαστηριακά Όργανα για ανάλυση της σύνθεσης των καυσίμων, από την Addtech Petroleum Corporation Ltd.

- Optireader - Ellipsometer Jftot Heater Tube Scanner/Rater

- Alcor IHT - Ευφυής Θερμαντικός Σωλήνας 

- Alcor JFTOT IV - Όργανο Ελέγχου Θερμικής Οξείδωσης Καυσίμων Αεριοθουμένων (Τζετ)

- Alcor MCRT160 - Όργανο Ελέγχου Μικρο-Υπολειμμάτων Άνθρακα

- Alcor VTR-100 - Οπτικός Βαθμονομητής Θερμαντικού Σωλήνα

- Αναλυτικό Όργανο D3606 - Βενζόλιο 

- Αναλυτικά Όργανα D5580-D4815 - Αρωματικοί και Οξυγονωμένοι Υδρογονάνθρακες 

- Αναλυτικό Όργανο DHA

- Αναλυτικό Όργανο FTO D6296 - Ταχεία Συνολική Ανάλυση Ολεφινών 

- Αναλυτικό Όργανο PIONA Prefac

- Αναλυτικό Όργανο Επαναδόμησης (Reformulyzer) M4

- CVI VISCOlab 3000 Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο - Ιξωδόμετρο Ελεγχόμενο μέσω Θερμοκρασίας για εργαστηριακές μετρήσεις ​του ιξώδους των πετρελαιοειδών

- CVI VISCOlab 4000 Ιξωδόμετρο Μικρού Δείγματος - Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο για ακριβείς, αξιόπιστες, επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ιξώδους

- CVI VISCOlab PVT Ιξωδόμετρο Υψηλής Πίεσης - Ιξωδόμετρο για μετρήσεις υπό υψηλή πίεση και θερμοκρασία

- CVI Αισθητήρες Ιξωδομέτρων 440-443 - Ανάλυση Ιξώδους υπό Υψηλή Πίεση για Ανάλυση PVT, Ανάλυση Δειγμάτων Πυρήνων και Ανάλυση R&D

- Herzog HGT 915 - Όργανο Ελέγχου Κολλοειδών Υπολειμμάτων

- Herzog HGT 917 - Όργανο Ελέγχου Κολλοειδών Υπολειμμάτων

- PetroSpec DT 100 - Όργανο Ελέγχου Χρωστικών

- PetroSpec GS PPA

- PetroSpec QuickSpec - Όργανο Ανάλυσης Περιεχομένου σε Αιθανόλη και Νερό για την Ποιοτική Ανάλυση της Αιθανόλης-Καυσίμου και της Βενζίνης


Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.