ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η Addtech Petroleum Corporation Ltd προμηθεύει τους πελάτες της, στη Βιομηχανία Πετρελαιοειδών/Πετροχημικών,

με όργανα χρωματογραφίας.