ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η Addtech Petroleum Corporation Ltd προμηθεύει τη Βιομηχανία Πετρελαιοειδών/Πετροχημικών με ένα ευρύ φάσμα εργαστηριακών οργάνων.