Παράβλεψη περιήγησης

ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Addtech Petroleum Corporation Ltd προμηθεύει τους πελάτες της με όργανα μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων.

- Αναλυτικό Όργανο AC8612 - Κατανομή Σημείου Βρασμού

- Αναλυτικό Όργανο AC8634 - Κατανομή Σημείου Βρασμού

- Αναλυτικό Όργανο Simdis

- CVI VISCOlab 3000 - Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο

- CVI VISCOlab 4000 - Ιξωδόμετρο Μικρού Δείγματος 

- CVI VISCOlab 5000 - Ιξωδόμετρο Μικροδειγματοληψίας

- CVI VISCOlab PVT - Ιξωδόμετρο Υψηλής Πίεσης

- CVI Αισθητήρας Ιξωδομέτρου 440 • 443 - Υψηλής Πίεσης

- Herzog CID 510 - Καθυστέρηση Ανάφλεξης Κετανίου - CID 510 - Καθυστέρηση Ανάφλεξης Κετανίου

- Herzog HCP 842 - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου

- Herzog HCP 852 - Σημείο Θόλωσης και Ροής

- Herzog HDV 632 - Απόσταξη Κενού

- Herzog HFP 36X

- Herzog HFP 38X

- Herzog HRB 754 - Ring and Ball (μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας)

- Herzog HVM 472 - Ιξωδόμετρο Πολλαπλού Φάσματος

- Herzog HVP 972 - Αυτόματος Μετρητής Πίεσης Ατμών

- Herzog HVU 481 - Αυτόματο Ιξωδόμετρο τύπου Ubbelohde 

- Herzog HVU 482 - Αυτόματο Ιξωδόμετρο τύπου Ubbelohde 

- Herzog OptiDist - Δείκτης Αναφοράς για τη Διύλιση

- Herzog OptiFlash - Pensky Martens - Ασφαλής και Εύκολος Προσδιορισμός Σημείου Ανάφλεξης

LEMIS Process 250.1 Series - Device Holder

LEMIS Process DM 250.1 - Portable submersible density meter

LEMIS Process DM 250.2 - Portable submersible density meter

LEMIS Process DM 250.3 - Density meter

LEMIS Process DUTI 254 - Portable gauging instrument

LEMIS Process LPGDi - Portable Laboratory density meter​

Optiflash - Tag & Abel Flash Point Analyzers Ip 170, Astm D56

- ISL CPP 5Gs - Σημείο Θόλωσης και Ροής

- ISL FP56 5G2 - Σημείο Ανάφλεξης με μέθοδο Tag (Κλειστού δοχείου) - Σημείο Ανάφλεξης με μέθοδο Tag 

- ISL FP92 5G2 - Σημείο ανάφλεξης με μέθοδο Ανοιχτού Δοχείου Cleveland - Σημείο ανάφλεξης με μέθοδο Ανοιχτού Δοχείου Cleveland

- ISL FP170 5G2 - Σημείο Ανάφλεξης Abel - Σημείο Ανάφλεξης Abel

- ISL FPP 5Gs - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου

- ISL MPP 5Gs–Μίνι - Σημείο Θόλωσης και Ροής - Αυτόματο Όργανο Ανάλυσης Σημείου Μη-Ροής

- ISL NCK2 5G - Αυτοματοποιημένη Συσκευή NOACK - Όργανο Ανάλυσης Απώλειας λόγω Εξάτμισης Noack 

- ISL PMD 110 - Εργαστηριακή Μικρο-Διύλιση 

- ISL RB36 - Ring and Ball (μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας)

- ISL TVB445 - Χειροκίνητο Δοχείο Εμβάπτισης Ιξωδομέτρου

- ISL VH1 and VH2 - Ιξωδόμετρο Houillon

- ISL VIDA Όργανο Μέτρησης Πυκνότητας- ISL VIDA Αυτόματο Όργανο Μέτρησης Πυκνότητας

- Όργανα PCS - ABS

- Όργανα PCS - ABSSL

- Όργανα PCS - EHD

- Όργανα PCS - HFRR

- Όργανα PCS - MPR

- Όργανα PCS - MTM

- Όργανα PCS - USV

LEMIS Process OWM 250.2 - Portable submersible oil-water controller

LEMIS Process PET 250.1 - Portable electronic thermometer

LEMIS Process VDM 250.1 - Portable submersible density and viscosity meter

LEMIS Process VDM 250.2 - Portable submersible density and vicosity meter

LEMIS Process VM 250.1 - Portable submersible viscometer

LEMIS Process VM 250.2 - Portable submersible viscometer​

OptiFZP-Freezing Point Analyzer​

Optiflash - Small Scale Flash Point Analyzer For Low Volume Samples​

Πολιτική για τα cookies

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣCOOKIEΔΙΑΡΚΕΙΑ
google.com_ga
_gat
_gid
1P_JAR
APISID
DV
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE
Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.