ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Addtech Petroleum Corporation Ltd προμηθεύει τους πελάτες της με όργανα μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων.

- Αναλυτικό Όργανο AC8612 - Κατανομή Σημείου Βρασμού

- Αναλυτικό Όργανο AC8634 - Κατανομή Σημείου Βρασμού

- Αναλυτικό Όργανο Simdis

- CVI VISCOlab 3000 - Εργαστηριακό Ιξωδόμετρο

- CVI VISCOlab 4000 - Ιξωδόμετρο Μικρού Δείγματος 

- CVI VISCOlab 5000 - Ιξωδόμετρο Μικροδειγματοληψίας

- CVI VISCOlab PVT - Ιξωδόμετρο Υψηλής Πίεσης

- CVI Αισθητήρας Ιξωδομέτρου 440 • 443 - Υψηλής Πίεσης

- Herzog CID 510 - Καθυστέρηση Ανάφλεξης Κετανίου - CID 510 - Καθυστέρηση Ανάφλεξης Κετανίου

- Herzog HCP 842 - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου

- Herzog HCP 852 - Σημείο Θόλωσης και Ροής

- Herzog HDV 632 - Απόσταξη Κενού

- Herzog HFP 36X

- Herzog HFP 38X

- Herzog HRB 754 - Ring and Ball (μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας)

- Herzog HVM 472 - Ιξωδόμετρο Πολλαπλού Φάσματος

- Herzog HVP 972 - Αυτόματος Μετρητής Πίεσης Ατμών

- Herzog HVU 481 - Αυτόματο Ιξωδόμετρο τύπου Ubbelohde 

- Herzog HVU 482 - Αυτόματο Ιξωδόμετρο τύπου Ubbelohde 

- Herzog OptiDist - Δείκτης Αναφοράς για τη Διύλιση

- Herzog OptiFlash - Pensky Martens - Ασφαλής και Εύκολος Προσδιορισμός Σημείου Ανάφλεξης

LEMIS Process 250.1 Series - Device Holder

LEMIS Process DM 250.1 - Portable submersible density meter

LEMIS Process DM 250.2 - Portable submersible density meter

LEMIS Process DM 250.3 - Density meter

LEMIS Process DUTI 254 - Portable gauging instrument

LEMIS Process LPGDi - Portable Laboratory density meter​

Optiflash - Tag & Abel Flash Point Analyzers Ip 170, Astm D56

- ISL CPP 5Gs - Σημείο Θόλωσης και Ροής

- ISL FP56 5G2 - Σημείο Ανάφλεξης με μέθοδο Tag (Κλειστού δοχείου) - Σημείο Ανάφλεξης με μέθοδο Tag 

- ISL FP92 5G2 - Σημείο ανάφλεξης με μέθοδο Ανοιχτού Δοχείου Cleveland - Σημείο ανάφλεξης με μέθοδο Ανοιχτού Δοχείου Cleveland

- ISL FP170 5G2 - Σημείο Ανάφλεξης Abel - Σημείο Ανάφλεξης Abel

- ISL FPP 5Gs - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου - Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου

- ISL MPP 5Gs–Μίνι - Σημείο Θόλωσης και Ροής - Αυτόματο Όργανο Ανάλυσης Σημείου Μη-Ροής

- ISL NCK2 5G - Αυτοματοποιημένη Συσκευή NOACK - Όργανο Ανάλυσης Απώλειας λόγω Εξάτμισης Noack 

- ISL PMD 110 - Εργαστηριακή Μικρο-Διύλιση 

- ISL RB36 - Ring and Ball (μέθοδος δακτυλίου και σφαίρας)

- ISL TVB445 - Χειροκίνητο Δοχείο Εμβάπτισης Ιξωδομέτρου

- ISL VH1 and VH2 - Ιξωδόμετρο Houillon

- ISL VIDA Όργανο Μέτρησης Πυκνότητας- ISL VIDA Αυτόματο Όργανο Μέτρησης Πυκνότητας

- Όργανα PCS - ABS

- Όργανα PCS - ABSSL

- Όργανα PCS - EHD

- Όργανα PCS - HFRR

- Όργανα PCS - MPR

- Όργανα PCS - MTM

- Όργανα PCS - USV

LEMIS Process OWM 250.2 - Portable submersible oil-water controller

LEMIS Process PET 250.1 - Portable electronic thermometer

LEMIS Process VDM 250.1 - Portable submersible density and viscosity meter

LEMIS Process VDM 250.2 - Portable submersible density and vicosity meter

LEMIS Process VM 250.1 - Portable submersible viscometer

LEMIS Process VM 250.2 - Portable submersible viscometer​

OptiFZP-Freezing Point Analyzer​

Optiflash - Small Scale Flash Point Analyzer For Low Volume Samples​